Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2011

Λίστα με τα Ελληνικά Directories

Δημιουργήσαμε μία λίστα για να διευκολύνουμε την καταχώρηση των σελίδων στους ελληνικούς καταλόγους.

Η λίστα αποτελείται από 5 στήλες:

Link προς το directory,
Link προς την σελίδα καταχώρησης,
Page rank του καταλόγου,
Σημείωση για το αν χρειάζεται ανταποδοτικό link
και ενα βοηθητικό check box (οκ!) για τον έλεγχό της διαδικασίας
(το checkbox δεν αποθηκεύεται)

Η λίστα έχει τα περισσότερα ελληνικά directories.

http://tads.gr/katalogoi/